Ursprunglig konfiguration

Om du kör Gitea i Docker, vänligen läs igenom dokumentationen innan några inställningar ändras.

Databasinställningar

Gitea kräver MySQL, PostgreSQL, MSSQL eller SQLite3.

Notera användare av MySQL: var vänlig använd InnoDB databasmotor, och om du använder "utf8mb4" måste din InnoDB-version vara högre än 5.6 .
Lämna tomt för databasens förvalda värde ("public").
Sökväg för SQLite3-databasen.
Ange en absolut sökväg om du kör Gitea som en tjänst.

Allmänna inställningar

Du kan ange ditt företagsnamn här.
Fjärrutvecklingskataloger kommer att sparas i denna katalog.
Filer hanterade av Git LFS kommer att sparas i denna mapp. Lämna tom för att avaktivera.
Ange operativsystemets användarnamn som Gitea ska köras under. Denna användare måste ha tillgång till utvecklingskatalogens rotsökväg.
Domän- eller hostadress för SSH-kloningslänkar.
Portnumret som din SSH-server lyssnar på. Lämna tom för att inaktivera.
Portnumret som Giteas webbserver kommer lyssna på.
Basadressen för HTTP(S)-kloningslänkar och mejlnotifikationer.
Loggfiler kommer skrivas till denna katalog.

Övriga inställningar

Mejlinställningar
Mejladress som Gitea kommer att använda. Anges i simpelt ('email@example.com') eller fullständigt ('Name <email@example.com>') format.
Inställningar för Server- och Tredjepartstjänster
Domännamn för användare med en dold mailadress. Exempelvis kommer användarnamnet 'joe' att loggas i Git som 'joe@noreply.example.org' om dold maildomän är satt till 'noreply.example.org'.
Inställningar för Administratörskonto

Skapandet av administratörskonto är frivilligt. Den första användaren som registreras blir automatiskt administratör.