Initiële configuratie

Als je gitea draait in Docker, Lees eerst de documentatie voordat je een instelling aanpast.

Database-instellingen

Gitea vereist MySQL, PostgreSQL, MSSQL of SQLite3.

Let op MySQL gebruikers: gebruik de InnoDB opslagmachine en als u "utf8mb4" gebruikt, moet uw InnoDB versie hoger zijn dan 5.6.
Laat leeg voor de standaard database ("openbaar").
Bestandspad voor de SQLite3-database.
Vul een volledig pad in als je GItea als een service uitvoert.

Algemene Instellingen

U kan de naam van uw bedrijf hier invullen.
Externe git repositories worden opgeslagen in deze map.
Bestanden bijgehouden door Git LFS zullenworden opgeslagen in deze map. Laat leeg om uit te schakelen.
Geef de gebruikersnaam van het besturingssysteem waarop Gitea wordt uitgevoerd. Realiseer u dat deze gebruiker toegang tot het pad van de hoofdmap moet hebben.
Domein of ip-adres voor SSH kloon URLs.
Nummer van de poort die uw SSH-server gebruikt. Laat dit veld leeg om de SSH functie uit te schakelen.
De poort waar de web server van Gitea naar gaat luisteren.
Basisadres voor HTTP(S) kloon URL's en e-mailmeldingen.
Logboekbestanden worden geschreven naar deze map.

Optionele instellingen

E-mail instellingen
E-mailadres dat Gitea gaat gebruiken. Voer een gewoon e-mailadres in of gebruik de "Naam" <email@example.com> -indeling.
Server en Third-Party Service-instellingen
Domeinnaam voor gebruikers met een verborgen e-mailadres. Bijvoorbeeld zal de gebruikersnaam 'joe' in Git worden geregistreerd als 'joe@noreply.example.org' als het verborgen email domein is ingesteld op 'noreply.example.org'.
Instellingen beheerdersaccount

Het creëren van een administrator-account is optioneel. De eerste geregistreerde gebruiker wordt automatisch de beheerder.