Alkuperäiset asetukset

Jos ajat Giteaa Dockerin sisällä, lue ohjeet ennen minkään asetuksen muuttamista.

Tietokanta asetukset

Gitea tarvitsee toimiakseen MySQL, PostgreSQL, MSSQL tai SQLite3 tietokannan.

Huomautus MySQL-käyttäjille: käytä InnoDB-tallennusmoottoria, ja jos käytät "utf8mb4" merkistöä, InnoDB-version on oltava yli 5.6.
Leave blank for database default ("public").
SQLite3-tietokannan tiedostopolku.
Syötä absoluuttinen polku, jos ajat Giteaa palveluna.

Yleiset asetukset

Voit syöttää yrityksesi nimen tähän.
Muualla olevat git-repositoriot tullaan tallentamaan tähän kansioon.
Git LFS:n ylläpitämät tiedostot tullaan tallentamaan tähän hakemistoon. Jätä tyhjäksi kytkeäksesi toiminnon pois.
Anna käyttäjätunnus, jona Giteaa ajetaan. Käyttäjällä on oltava oikeudet repositorioiden juuripolkuun.
Domain tai osoite SSH-klooniosoitteille.
Porttinumero, jossa SSH-palvelimesi kuuntelee. Jätä tyhjäksi kytkeäksesi pois.
Portti, jossa Gitean web-palvelin kuuntelee.
Juuriosoite HTTP(S)-klooniosoitteille ja sähköpostimuistutuksille.
Lokitiedostot kirjoitetaan tähän kansioon.

Valinnaiset asetukset

Sähköpostiasetukset
Sähköpostiosoite, jota Gitea käyttää. Kirjoita osoite ”nimi” <email@example.com> -muodossa.
Palvelin ja kolmansien osapuolten palveluiden asetukset
Domain name for users with a hidden email address. For example, the username 'joe' will be logged in Git as 'joe@noreply.example.org' if the hidden email domain is set to 'noreply.example.org'.
Ylläpitotilin asetukset

Ylläpitotilin luominen on valinnaista. Ensimmäisestä rekisteröityneestä käyttäjästä tulee automaattisesti ylläpitäjä.