Výchozí konfigurace

Pokud spouštíte Gitea v Dockeru, přečtěte si dokumentaci, než budete měnit jakákoliv nastavení.

Nastavení databáze

Gitea vyžaduje MySQL, PostgreSQL, MSSQL nebo SQLite3.

Poznámka k uživatelům MySQL: používejte prosím formát uložení dat InnoDB a pokud používáte „utf8mb4“, vaše verze InnoDB musí být větší než 5.6.
Ponechte prázdné pro výchozí nastavení databáze („public“).
Cesta k souboru SQLite3 databáze.
Pokud spouštíte Gitea jako službu, zadejte absolutní cestu.

Obecná nastavení

Zde můžete zadat název vaší společnosti.
Všechny vzdálené repozitáře Gitu budou uloženy do tohoto adresáře.
V tomto adresáři budou uloženy soubory, které jsou sledovány Git LFS. Pokud ponecháte prázdné, LFS zakážete.
Zadejte uživatelské jméno, pod kterým Gitea běží v operačním systému. Pozor: tento uživatel musí mít přístup ke kořenovému adresáři repozitářů.
Doména nebo adresa hostitele pro URL použité pro SSH klonování.
Číslo portu, na kterém SSH server naslouchá. Když ponecháte prázdné, SSH server zakážete.
Číslo portu, na kterém bude naslouchat webový server Gitea.
Základní adresa pro HTTP(S) URL adresy pro klonování a e-mailová oznámení.
Soubory protokolu budou zapsány do tohoto adresáře.

Dodatečná nastavení

Nastavení e-mailu
E-mailová adresa, kterou bude Gitea používat. Zadejte běžnou e-mailovou adresu, nebo použijte formát "Jméno"<email@example.com>.
Nastavení serveru a dalších služeb
Název domény pro uživatele se skrytou e-mailovou adresou. Příklad: Pokud je název skryté e-mailové domény nastaven na „noreply.example.org“, uživatelské jméno „joe“ bude zaznamenáno v Gitu jako „joe@noreply.example.org“.
Nastavení účtu správce

Vytvoření účtu správce je nepovinné. První registrovaný uživatel se automaticky stane správcem.