Първоначална конфигурация

Ако стартирате Gitea вътре Докер, моля прочетете документация преди да променяте никакви настройки.

Настройки на базата данни

Gitea изисква MySQL, PostgreSQL, MSSQL или SQLite3.

Забележка за MySQL: използвайте механизъм за съхранение InnoDB и, ако използвате "utf8mb4", версията на InnoDB трябва да е по-голяма от 5.6 .
Leave blank for database default ("public").
Пътят на файла за SQLite3 база данни.
Въведете абсолютен път, ако стартирате Gitea като сервис.

Основни настройки

Можете да въведете името на вашата компания тук.
Отдалечените Git хранилища ще бъде записани в тази директория.
Файловете, проследявани от Git LFS ще бъдат съхранявани в тази директория. Оставете празно, за да го изключите.
Въведете името на акаунта, под който ще се стартира Gitea. Този акаунт трябва да има достъп до директорията с хранилищата.
Domain or host address for SSH clone URLs.
Номер на порт, на който слуша SSH сървъра. Оставете празно, за да забраните.
Номер на порта на Gitea уеб сървър ще слуша.
Базов адрес за HTTP(S) линковете за клониране и уведомяване чрез E-mail.
Директория, в която да се съхраняват лог файловете.

Опционални настройки

Имейл настройки
E-mail адрес, който да се използва от Gitea. Въведете само E-mail адреса или име и E-mail във формат "Name <email@example.com>".
Настройки за сървъра и външни услуги
Домейн за потребители със скрит имейл адрес. Например, потребителското име 'joe' ще бъде логнато в Git като 'joe@noreply.example.org' ако скритият имейл домейн е 'noreply.example.org'.
Настройки на профил на администратора

Създаването на администраторски профил не е задължително. Първият регистриран потребител автоматично ще стане администратор.